Titulinis

                          

                          Vaikystė – trumpa ir nepakartojama gyvenimo akimirka,
                          kai pasaulyje viskas nežinoma, paslaptinga ir įdomu...
                         „Būkime savimi“, – pasiūlytų vaikai, jeigu jie valdytų pasaulį.
                         Nuoširdžiai liūdėkime ir nuoširdžiai džiaukimės.
                         Vaikai visada mus supras, nes jie taip ir gyvena.
                         Vaikystė – tai gyv
enimas čia ir dabar...